Wormen

toxocara
©Joel Mills - CC3.0
Eén van de meest voorkomende 'ziektes' bij de kat is een infectie met wormen. Wormen zijn parasieten die in de darmen van de kat verblijven.

Verschillende soorten wormen kunnen een kat besmetten:

  • rondwormen, spoelwormen of nematoden:
    veruit de meest voorkomende wormen bij katten
  • lintwormen:
    komen vaak voor en worden overgebracht door vlooien
  • zweepwormen
  • haakwormen

De katten worden besmet door contact met uitwerpselen van andere katten die besmet zijn. De wormen scheiden (soms massale hoeveelheden) eieren uit die in de stoelgang van de kat terecht komen. Een andere mogelijke overdracht is het eten van besmette dieren of besmet vlees.

De meeste wormen kunnen ook besmettelijk zijn voor mensen. Voornamelijk kinderen blijken gevoelig te zijn, waarschijnlijk deels door het intiemere contact dat ze hebben met de kat.

Symptomen

Spoelwormen

Infectie met spoelwormen komen veruit het meeste voor. Als de dierenarts zegt dat een kat (of een hond) wormen heeft bedoelt hij spoelwormen. In het geval van infectie met andere wormen zal hij specifiek vermelden over welke wormen het gaat.

Bij een infectie met spoelwormen zijn er bij volwassen katten meestal geen symptomen. Meestal wordt de eigenaar gealarmeerd als er een worm mee naar buiten komt met de stoelgang van de kat. Dit gaat meestal om een afgestorven exemplaar, gezien de levende wormen in de darmen blijven.
Bij erge besmettingen kunnen de dieren diarree krijgen en beginnen braken. Dit kan leiden tot groeiachterstand, vermageren en doffe vacht.
In heel erge gevallen kunnen er obstructies van de darmen ontstaan.
Kittens zijn veel gevoeliger voor wormen en men ziet regelmatig diertjes met erg veel wormen en de typische opgezwollen 'wormbuikjes'. Kittens kunnen al voor de geboorte besmet worden via de bloedstroom van de moeder.

Lintwormen

Lintwormen geven meestal geen symptomen. Het enige verschijnsel dat men opmerkt is het uitscheiden van 'rijstkorreltjes' (die soms bewegen) in de stoelgang van de kat. Dit zijn segmenten van de worm die gevuld zijn met massaal veel eitjes. Soms heeft de kat irritatie aan de anus met likken tot gevolg.
Indien de kat een lintworm heeft zal ze ook vlooien hebben.

Zweepwormen en Haakwormen

Zweepwormen en vooral haakwormen kunnen ergere symptomen veroorzaken, zoals bloederige diarree en melena, zwarte stoelgang ten gevolge van een bloeding in het bovenste deel van het maagdarmstelsel.

Diagnose

In veel gevallen zijn de symptomen voor de dierenarts voldoende indicatie om de kat te behandelen. In twijfelgevallen of indien men wil weten met welke worm men te maken heeft, kan men een microscopisch onderzoek van de stoelgang uitvoeren.

Behandeling

De behandeling bestaat uit het geven van medicatie die de wormen doodt. Het type worm bepaalt welke medicatie men zal moeten geven, want niet alle wormpillen doden dezelfde wormen.
In erge gevallen en bij dieren met bloederige diarree (zoals bij haakwormen of zweepwormen) kan het nodig zijn om het dier aan een infuus te leggen en met antibiotica te behandelen om uitdroging en andere infecties te voorkomen.

Omdat lintwormen worden overgebracht door vlooien zal men ook een behandeling tegen deze huidparasiet instellen bij een infectie met lintworm.

Prognose

In het overgrote merendeel van de gevallen is de prognose uitstekend. Bij ernstige infecties, vooral bij kittens die niet tijdig behandeld, worden kan de prognose slecht zijn.
Zweepwormen en vooral haakwormen zijn vrij zeldzaam in onze contreien, maar kunnen erge symptomen veroorzaken met soms de dood tot gevolg, indien niet tijdig behandeld wordt.

Preventie

Tegenwoordig behandelt men katten elke 3 of 6 maanden, naargelang het risico ze lopen om geïnfecteerd te worden.
Indien er jonge kinderen in het huishouden zijn zal men meer frequent willen behandelen, gezien het risico op infectie van de kinderen.

Men kan een worminfectie trachten te voorkomen door contact met uitwerpselen van andere katten en honden te vermijden en door uitwerpselen op te ruimen.
Lintwormen worden overgebracht door vlooien, dus een goede preventie tegen vlooien, zal hetzelfde effect bereiken tegen lintwormen.