HomeVoortplantingSterilisatie Poes

Sterilisatie Poes

Steriliseren, ovariectomie (het weghalen van de eierstokken) of ovariohysterectomie (het weghalen van eierstokken en baarmoeder) zijn termen die gebruikt worden voor het onvruchtbaar maken door operatief ingrijpen. Bij een sterilisatie wordt de eileider afgebonden. Dit is een ingreep die bij katten niet wordt uitgevoerd. Indien men het heeft over sterilisatie van de kat bedoelt men dus een ovariectomie of ovariohysterectomie.
Een castratie is het operatief verwijderen van de geslachtsorganen en is dus een synoniem voor een ovari(ohyster)ectomie. Meestal wordt de term castratie echter voorbehouden voor het wegnemen van de mannelijke geslachtsorganen.

sterilisatie
sterilisatie van een kat met een cyste (ovarian cyst op de eierstok
de baarmoeder van de kat bestaat uit 2 hoornen (uterine horn)
©Joel Mills

In onze contreien wordt een sterilisatie meestal gedaan vanaf de leeftijd van 6 maanden. In de Verenigde Staten steriliseert men dieren al vanaf 3 maanden oud.

Tijdens de operatie kan ervoor gekozen worden om enkel de eierstokken weg te nemen of om ook de baarmoeder te verwijderen. Omdat de baarmoeder na de operatie geen enkele functie meer heeft en enkel nog problemen kan geven, wordt meestal geopteerd om ze ook te verwijderen.

Een sterilisatie is een routine operatie voor de dierenarts en houdt weinig gevaar in. Men moet zich er wel altijd van bewust zijn dat - hoe zeldzaam het ook is - elke verdoving en operatie een klein risico inhoudt op problemen.

Voordelen van een sterilisatie

De voordelen van het steriliseren van een kattin zijn:

  • Geen krolsheid meer! De eierstokken zijn verwijderd en kunnen dus geen hormonen meer afscheiden.
  • Geen kans op dracht.
  • Sterk verlaagde kans op pyometra, indien men ook de baarmoeder verwijderde: geen kans meer op pyometra.
  • Sterk verlaagde kans op melkkliertumoren. Melkkliertumoren zijn bijna altijd kwaadaardig bij de kat.
  • Lagere kans op het ontwikkelen van diabetes of suikerziekte.
  • Minder drang om weg te lopen (naar de kater) en bijgevolg ook minder kans om aangereden te worden.

Nadelen van een sterilisatie

Jammer genoeg zijn er ook enkele nadelen verbonden aan het steriliseren van een kat. Hoewel de meeste zeldzaam zijn, kunnen volgende problemen toch optreden:

  • Gewichtstoename: dit wordt vastgesteld bij de helft van de gesteriliseerde teven, maar heeft een gemakkelijke oplossing: diëten!
  • Een sterilisatie blijft een operatie en aan een operatie zijn soms risico's gebonden!

In vele gevallen zullen de voordelen van een sterilisatie duidelijk opwegen tegen de nadelen. Geen enkel nadeel dat kan optreden na een sterilisatie is levensbedreigend, terwijl de ziektes die voorkomen worden door een sterilisatie dat wel kunnen zijn.

Bovendien zitten de asielen vol met katten die geen thuis vinden.