Katteziekte

Kattenziekte, panleucopenie of parvo(virose) is een zeer ernstige infectieuze aandoening. Voornamelijk jonge kittens worden besmet en zijn gevoelig. Het parvovirus infecteert het maagdarmkanaal van de kat.
Kittens kunnen ook besmet wordenin de baarmoeder. Indien ze de besmetting overleven en niet geaborteerd worden, kunnen ze bij de geboorte zenuwsymptomen vertonen.

Het virus is erg besmettelijk en kan zeer lang in de omgeving overleven.

Symptomen

Kattenziekte wordt gekenmerkt door ernstige symptomen van het maag- en darmstelsel.
Overvloedig braken en diarree zijn de typische tekenen. De dieren verliezen hun eetlust, krijgen koorts en kunnen zeer snel uitdrogen.

Door de infectie wordt het immuunsysteem danig overladen en gaat het minder goed werken: andere ziektes kunnen dan ook de kop opsteken.
Panleucopenie is een andere naam voor katteziekte en betekent tekort aan witte bloedcellen. De witte bloedcellen staan in voor de immuniteit.

Het virus kan ook de hersenen aantasten, vooral bij kittens.

De ernstige symptomen leiden vaak tot de dood.

Diagnose

De diagnose van kattenziekte kan vermoed worden aan de hand van de symptomen. Een definitieve diagnose zal gebeuren door weefselonderzoek van een gestorven dier.

Behandeling

De dieren zullen antibiotica moeten krijgen om de verminderde afweer bij te staan. Agressieve vochttherapie is nodig om de uitdroging tegen te gaan.

Indien de dieren het ergste stadium overleven kan dwangvoederen nodig zijn om ze er terug bovenop te helpen.

Prognose

De prognose van kattenziekte is altijd gereserveerd: veel dieren sterven uiteindelijk aan de gevolgen van panleucopenie.
Mits tijdige en agressieve behandeling zullen een aantal dieren de infectie overleven.

Preventie

Vaccinatie tegen parvovirus zit in de standaard vaccinatie voor de kat. Dit vaccin moet jaarlijks herhaald worden.