Kattenziektes

In deze sectie van de site geven we informatie over enkele veel voorkomende aandoeningen van katten.

We hebben de ziektes ingedeeld volgens de orgaanstelsels die ze aantasten of de aard ervan (immuunziektes, infectieziektes). Uiteraard is dit een enigszins arbitraire indeling, gezien er verschillende aandoeningen bestaan die meer dan één orgaanstelsel aantasten.

Momenteel worden volgende ziektes behandeld: