Kattenaids

Net als mensen, kunnen katten ook AIDS (Acquired ImmunoDefiniency Syndrome) krijgen. Dit is het gevolg van een infectie met FIV (Feline Immunodeficiency Virus), een virus dat nauwe verwantschap heeft met HIV, het virus dat bij de mens AIDS veroorzaakt. Gelukkig is kattenaids niet besmettelijk voor de mens.
Katten worden besmet met FIV door contact met het speeksel of bloed van een andere besmette kat. In de praktijk betekent dit dat de ziekte voornamelijk wordt overgedragen door vechten. Niet-gecastreerde katers hebben dan ook de grootste kans om FIV te krijgen.
Overdracht via sexueel contact is bij katten nog niet aangetoond, in tegenstelling tot HIV infecties bij de mens.

Symptomen

Bij kattenaids ziet men 5 stadia optreden.

In het eerste stadium of acute stadium, net na de besmetting, kan de kat wat 'grieperig' worden. Ze zal wat vage ziekteklachten vertonen, zoals lusteloosheid, wat koorts, braken en diarree. Meestal klaren de symptomen op na enkele dagen, zonder veel erg. Soms vertoont de kat zelfs geen symptomen.

Het tweede stadium wordt gekenmerkt door een afwezigheid van symptomen. De katten vertonen geen enkel teken van ziekte die aan aids zou kunnen doen denken, maar zijn wel drager van de ziekte en kunnen andere dieren besmetten. Stadium 2 kan verschillende jaren duren.

Tijdens stadium 3 vertoont de kat weer vage klachten. De kat kan weer lusteloos zijn, de eetlust verliezen en vermageren.

In stadium 4 begint de eigenaar ongerust te worden wegens het optreden van allerlei kwalen, die elkaar opvolgen, langer kunnen aanslepen en chronisch kunnen worden. Ontstekingen van de slijmvliezen, zoals tandvlees en oogbindvliezen, komen vaak voor. De kat zal vermageren en kan diarree krijgen.

Het vijfde stadium is tevens het laatste. De kat zal typische AIDS klachten krijgen: de afweer is dusdanig verminderd dat ziektekiemen ongebreideld kunnen vermeerderen in het lichaam van de kat. De kat zal chronische ontstekingen en infecties krijgen van de huid, luchtwegen, urinewegen, ogen en darmen. De kat zal vermageren en stilletjes wegkwijnen. Dit stadium duurt enkele maanden en leidt tot de dood.

Diagnose

De diagnose van FIV wordt gesteld aan de hand van een bloedtest.
Meestal test de dierenarts zowel op FIV als op leucose, omdat beide aandoeningen ongeveer dezelfde symptomen kunnen veroorzaken en beide veel voorkomen.

Behandeling

Jammer genoeg is er geen genezing mogelijk van kattenaids.
De secundaire infecties worden behandeld met antibiotica.
Bij erge onstekingen kunnen cortisonen de symptomen verlichten, maar deze verlagen de immuniteit van de kat nog meer.

Prognose

De prognose is op lange termijn slecht. FIV is dodelijk en er is geen genezing mogelijk.
Het kan echter jaren duren voordat een kat symptomen krijgt van kattenaids.

Er is geen vaccin beschikbaar tegen kattenaids.