Hypertensie

De bloeddruk is de druk die het bloed uitvoert op de bloedvaten. Deze wordt veroorzaakt door een complex geheel van factoren, zoals de hartslag en verschillende hormonen.
Net als hypertensie bij mensen, komt ook bij katten hoge bloeddruk voor. Deze wordt echter niet door stress veroorzaakt, maar door onderliggende ziektes.
Hypertensie bij katten is dus meestal een symptoom en geen ziekte op zich.

Het vaakst komt hypertensie voor door nierfalen, maar ook hyperthyroidie en de ziekte van Cushing kunnen hoge bloeddruk veroorzaken.

Symptomen

Hoge bloeddruk geeft vrij traag voortschrijdende ziektetekens. De overdruk veroorzaakt een continue beschadiging aan de vaatwanden die kleine bloedingen in de haarvaten tot gevolg kunnen hebben.
Bij katten zien we vaak dat deze optreden ter hoogte van het oog. De bloeduitstortingen in het oog zijn zichtbaar door een rode schijn van het oog. Meestal zal de pupil wijd open staan omdat er onvoldoende licht het netvloes bereikt. Blindheid kan optreden.

In de nieren bevinden zich massaal veel kleine bloedvaten. Deze worden ook beschadigt door de hoge bloeddruk, waardoor er nierinsufficientie kan optreden of reeds aanwezige nierinsufficientie kan verergeren.

Door de vaatwandbeschadigingen zullen de vaatwanden stijver worden en zal het hart harder moeten pompen om het bloed in de bloedbaan te stuwen. Hartvergroting en hartfalen kunnen dan ook optreden.

Diagnose

De diagnose wordt gestelt door het meten van de bloeddruk. Dit is echter geen sinecure bij een kat! Gezien de kleine omvang van het dier moet men de toevlucht nemen tot speciale bloeddrukmeters met versterking van het geluid om de bloeddruk waar te nemen.

Behandeling

Uiteraard dienen de oorzaken van de hoge bloeddruk aangepakt te worden.

Indien de controle hiervan niet voldoende is om de bloeddruk te stabiliseren, kan men medicatie toedienen tegen de hoge bloeddruk.

Prognose

De prognose is sterk afhankelijk van de oorzaak van de hypertensie en de mogelijkheid om deze oorzaak te behandelen of te controleren.