Gebit

Een kat heeft net als mensen melktanden en blijvende tanden.

De melktanden wisselen tussen de leeftijd van 4 en 6 maanden.
Een vaak voorkomend probleem ontstaat wanneer er melktanden aanwezig blijven (meestal de hoektanden). Dit kan problemen geven met voedselresten die ertussen blijven zitten en ontstekingen kunnen veroorzaken.

Aan het uitzicht van de melktanden en het al dan niet gewisseld zijn ervan, kan de dierenarts een schatting maken van de leeftijd van een kitten. Op latere leeftijd wordt het moeilijker om de leeftijd van de kat te schatten aan de hand van de tanden.

De tanden van uw kat moeten goed verzorgd zijn, anders onstaat het gevaar voor infectie van het tandvlees of de tandwortel. Het is belangrijk om de tanden regelmatig te laten controleren op overmatig tandsteen, bijvoorbeeld bij de jaarlijkse vaccinatie. Indien nodig kan de dierenarts dit verwijderen. De kat moet hiervoor onder narcose.

Onverzorgde tanden kunnen heel erg stinken en zijn bovendien een broeihaard voor bacteriën en infecties.

Om tandproblemen te vermijden wordt best geen blikvoer, maar droogvoer gegeven.