FUS

blaasstenen
Radiografie van een kat. De pijl wijst naar een struviet blaassteen.
Katten zijn erg gevoelig voor blaas- en urinewegproblemen. Deze aandoeningen worden verzameld onder de naam FUS of Felien Urinair Syndroom. Tegenwoordig wordt deze aandoening ook wel FLUTD (Feline Lower Urinary Tract Disease) genoemd.
Vaak ziet men bij deze katten kristallen in de urine die tot blaasstenen kunnen leiden.
FUS leidt tot blaasontsteking.
Zowel poezen als katers kunnen problemen krijgen, maar bij katers - en dan vooral gekastreerde - bestaat het gevaar dat er blaasstenen de urineweg kan blokkeren.

Symptomen

Katten met FUS vertonen typische symptomen van blaasontsteking: ze urineren vaak en altijd kleine beetjes. Vaak zit er bloed in de urine en doet de kat naast de kattenbak.
Mannelijke katten likken zich vaak aan de penis.

Katten met FUS hebben vaak kristallen en blaasgruis of -stenen. Indien er een obstructie van de urineweg ontstaat (voornamelijk bij katers) kunnen erge symptomen optreden omdat de kat niet meer kan urineren. De kat zal huilen van de pijn en continu proberen te urineren, zonder succes. Een obstructie van de urineleider is een spoedgeval en kan fataal zijn!

Diagnose

De diagnose wordt meestal gesteld aan de hand van het klinische beeld. Door urineonderzoek kan men blaasgruis en -infecties vaststellen.

Indien nodig kan men ook een radiografie doen voor het vaststellen van blaasstenen.

Behandeling

Indien er een obstructie van de urineweg optreedt is het van het allergrootste belang deze zo snel mogelijk te verwijderen. Ga zo snel mogelijk naar de dierenarts! Hij zal proberen om de obstructie te verwijderen, soms is zelfs een operatie nodig.

Zonder obstructie gaat de ziekte meestal spontaan over na een week.
Ontstekingsremmers kunnen aangewezen zijn en indien men een bacteriële infectie vaststelt zullen antibiotica gegeven worden.

Het is van belang om het dieet aan te passen. Het dieet zal de urine aanzuren, zodat de kristallen oplossen.

Gezien dikke katten vaker FUS blijken te krijgen, wordt aangeraden om gewicht te verliezen.

Katten met FUS hervallen dikwijls: vaak krijgen deze katten opnieuw blaasontsteking op onregelmatige tijdstippen.

In het geval van blaasstenen, zal men er voor kunnen opteren om deze chirurgisch te verwijderen.

Prognose

Indien geen obstructie is de prognose meestal goed, maar veel katten hervallen en krijgen opnieuw symptomen van blaasontsteking.

Indien men een obstructie tijdig en correct behandeld is de prognose goed. Indien te lang gewacht wordt voor naar de dierenarts te gaan kan de kat dood gaan tgv een urinewegobstructie.