Botten en Spieren

De volgende aandoeningen van het voortbewegingsstelsel komen bij katten voor:

litterkwitter