Astma

Astma of allergische bronchitis is een allergische aandoening van de luchtwegen. Indien een astmatische kat in contact komt met een allergeen (een stof die bepaalde individuen allergieopwekkend is) vertonen de kleine luchtwegen een allergische reactie en gaan samentrekken.
Veel voorkomende allergenen zijn stof, pollen, rook, cigarettenrook en sprays van bijvoorbeeld parfum of vlooienspray. Ook stress kan een asthma aanval uitlokken.

Symptomen

Bij een kat met astma trekken de kleine luchtwegen samen. Dit veroorzaakt ademhalingsmoeilijkheden. De kat kan een fluitende ademhaling krijgen en gaat met wijd opengesperde neusgaten of met open mond ademen, met de kop omlaag en in zittende positie.
Astma komt typisch op in aanvallen. Tussen de aanvallen lijkt de kat perfect normaal.

Hoesten komt ook vaak voor bij katten met asthma.

Een erge astma aanval kan levensbedreigend zijn!

Diagnose

Meestal geven de symptomen een goede aanwijzing van astma.
Met radiografie kan men soms veranderingen zien aan de longen, maar die zijn niet altijd even duidelijk.
Soms kan het nodig zijn om wat vocht van een longspoeling te onderzoeken.

Behandeling

Er is geen genezing mogelijk voor astma, maar de ziekte kan wel succesvol onder controle gehouden worden.
Katten met astma kunnen medicatie krijgen die de luchtwegen doet opengaan.
Ook corticosteroïden worden vaak gegeven, omdat deze de immuniteit - en dus de ernst van de allergische reactie - onderdrukken.
Indien mogelijk wordt de medicatie best gegeven via inademing. Dit is bij katten vaak niet mogelijk. In deze gevallen zal men injecties geven.

Prognose

Indien de ziekte goed onder controle kan gehouden worden met medicatie is de prognose vrij goed.
Een ernstige astma aanval kan echter levensbedreigend zijn.