Allergie

Allergieën zijn veel voorkomende ziektes bij katten. Men kan verschillende soorten allergieën onderscheiden:

  • Atopie is een allergische reactie van de huid op stoffen die in de lucht zweven, zoals bepaalde planten, dieren of pollen.
  • Voedselallergie is een allergie aan opgenomen voedingsstoffen, zoals kip of rundvlees.
  • Een plaatselijke allergische reactie op een bepaalde stof ter hoogte van de huid noemt men contactallergie.
  • Een andere frequent optredende allergie is een vlooienallergie.
  • Speciale vormen van allergie zijn astma of allergische bronchitis en het eosinofiel granuloom complex. Deze ziekten worden elders besproken.

Allergieën zijn voor een deel erfelijk bepaald. Ze komen dus meer voor in bepaalde families en rassen.

Symptomen

De klinische tekens van een allergie zijn afhankelijk van de oorzaak en het aangetaste lichaamsdeel.

Huidallergieën zoals atopie, voedselallergie en contactallergieën hebben als belangrijkste teken jeuk. Deze gaat gepaard met roodheid, zwelling en warmte. De allergie kan een uitlokkende factor zijn voor infecties van de huid. Katten met erge jeuk ten gevolge van een allergie kunnen soms de huid kapot krabben en de haren uittrekken.

Voedselallergie kan zich uiten in 2 vormen: jeuk ter hoogte van de huid of braken en diarree.

Huidallergieën gaan vaak gepaard met oorontstekingen.

Een plotse zwelling van de oogleden of het hele gezicht kan een teken zijn van een allergische reactie en kan in erge gevallen tot ademhalingsproblemen leiden en soms zelfs tot een anafylactische shock die mogelijks fataal kan aflopen.

Diagnose

De diagnose van allergische aandoeningen kan soms een uitdaging zijn voor de dierenarts. Er zijn veel ziektes die erg lijken op allergieën en deze moeten eerst uitgesloten worden.

Voor de diagnose van een voedselallergie zal men de kat gedurende 8 weken op speciaal voeder moeten zetten, waarbij de kat niks anders mag eten.

Voor de diagnose van atopie kan een speciale huidtest nodig zijn. Hierbij kan men vaststellen aan welke stoffen de kat allergisch is.

Behandeling

Afhankelijk van de oorzaak zal men trachten de kat niet meer in contact te laten komen met de stof die de allergie veroorzaakt (het allergeen).

Bij voedselallergie betekent dit een aangepast dieet waar niet vanaf geweken mag worden. Dit is praktisch onmogelijk bij katten die veel buiten zitten.

Het niet in contact laten komen met het allergeen kan zeer moeilijk zijn bij atopische katten, aangezien het hier gaat om bestanddelen uit de lucht.

Bij vlooienallergie zal men rigoureus dienen te behandelen tegen vlooien.

Men kan ook trachten de kat te desensibiliseren of ongevoelig te maken. Dit kan enkel als men de allergie opwekkende stoffen heeft kunnen identificeren. In eenvoudige bewoording komt het erop neer dat men probeert de immuniteit van de kat voor deze allergenen uit te putten door ze bloot te stellen aan hoge dosissen ervan. Het is duidelijk dat dit behoorlijk gevaarlijk kan zijn. Het succes van deze dure behandeling is niet gegarandeerd.

Gezien de moeilijkheid om te behandelen zal men in de meeste gevallen de toevlucht nemen tot corticosteroïden om de allergische reacties af te remmen. Deze medicijnen kunnen echter bijwerkingen hebben. Een andere groep medicijnen zijn de antihistaminica. Deze hebben minder bijwerkingen, maar zijn duurder en hebben meestal onvoldoende resultaat.

Prognose

Allergieën zijn ziektes die levenslang aanwezig blijven. Een kat kan niet genezen van een allergie (tenzij door desensibilisatie).
Een allergie zal dus afhankelijk van de oorzaak en de mogelijkheid tot behandelen een goede tot slechte prognose hebben.
Indien men de kat gescheiden kan houden van de allergenen is de prognose zeer goed. Indien niet kan de kat zelfs ondanks zware medicatie problemen blijven krijgen. Bij huidallergieën kan hij de huid kapot krabben met mogelijks blijvende letsels, zoals verdikkingen en hogere gevoeligheid aan infecties tot gevolg.